Liste over B&G-stempler på mågestel

Periode 1: 1853-1895

Flere forskellige varianter af stemplet kendes

Ingen angivelse af steldelsnr 

Periode 2: 1895-1897

2 separate stempler. Det blå B&G-stempels udformning kan variere

Ingen angivelse af steldelsnr.

Periode 3: 1897-1899


2 separate stempler. Det blå B&G-stempels udformning kan variere

Ingen angivelse af steldelsnr.

Periode 4: 1899-1902


2 separate stempler. Det blå B&G-stempels udformning kan variere

Ingen angivelse af steldelsnr.

Periode 5: 1902-1914

2 separate stempler. Det blå B&G-stempels udformning kan variere

Ingen angivelse af steldelsnr.

Periode 6: 1914-1915

2 separate stempler. Det blå B&G-stempels udformning kan variere

Ingen angivelse af steldelsnr.

Periode 7: 1915-1948


2 separate stempler. Det blå B&G-stempels udformning kan variere

I den sidste del af periode  (ca. 5 år) blev steldelsnr. tilføjet med håndskrift ved stemplet.

Periode 8: 1948-1952

1 enkelt samhørende fysisk stempel. Steldelsnr. indsat i stemplet forneden

Periode 9: 1952-1958

1 enkelt samhørende fysisk stempel. Steldelsnr. indsat i stemplet forneden

Periode 10: 1958-1962

1 enkelt samhørende fysisk stempel. Steldelsnr. indsat i stemplet forneden

Periode 11: 1962-1970

1 enkelt samhørende fysisk stempel. Steldelsnr. indsat i stemplet forneden

Periode 12: 1970-1982

1 enkelt samhørende fysisk stempel. Steldelsnr. indsat i stemplet forneden

Periode 13: 1982-1994

1 enkelt samhørende fysisk stempel. Steldelsnr. indsat i stemplet forneden. Med dette stempel ses dog en del steldele hvor nummeret er udeladt. Efter denne periode er anvendt RC’s stempel indtil produktionen ophørte.

Særligt stempel: Hoveddepot
Ovalt stempel i rød farve. Undertiden anvendt sammen med det blå stempel fra periode 1. Anvendt på dele, som ikke var beregnet for salg til kunder, men udelukkende var prøver og dele til at “male efter”. B&G har dog ved flere lejligheder holdt udsalg over overskydende effekter – også dele med Hoveddepot-stemplet.

 Smådelsstempel B&G

Smådele til mågestellet er ofte alene stemplet med et “B&G”-stempel.

Indtil 1948 i blå farve, og derefter i grøn farve.

_________