Fanny Susanne Garde

Fanny var en  præstedatter fra Sønderjylland, som i 1876 tog til København for at blive elev på den nyoprettede tegneskole for kvinder.

Efter elevtiden fortsatte hun på skolen som tegnelærer.

Det var også i tiden på skolen at Fanny lærte Effie at kende, og de knyttede stærke bånd til hinanden.

I 1886 kontaktede Fannys tidligere tegnelærer Pietro Krohn Fanny og Effie og tilbød dem fast ansættelse på Bing og Grøndahl porcelænsfabrik til at udføre dekorationsarbejdet på Hejrestellet.

Således var Fanny og Effie nogle af Danmarks første kvindelige kunstnere der arbejdede som dekorationsmalere og som også selv lavede udkast til modeller.

Fanny blev en af B&G mest virksomme kunstnere og stod bag et af de mest kendte stel, mågestellet som hun designede i 1890’erne.

Link til beskrivelse på Kvinfo.dk: https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1301/origin/170/

Fanny Gardes signaturer

Fanny Gardes signatur kendes ikke på mågestellet. 

Imidlertid har hun signeret en del unika-effekter, ligesom der kendes platter med hendes signatur.

Den tidlige signatur er udformet som initialerne F og G oven i hinanden (nogle gange lidt forskudt).

Den senere signatur, som er den mest kendte, minder om en egentlig underskrift; F. Garde

Til en udstilling i Paris i 1912 blev fremstillet en lille folder med kunstnernes signaturer ved B&G. Her ses siden vedørende Fanny Garde.


Fannys død

Da Fanny afgik ved døden i 1928 kunne man se disse to nekrologer i landsdækkende aviser: